Handboek Communicatie

Al in 1999 is vanuit de medische staf van het MCL en vanuit de RHV Friesland Noord het initiatief geboren om afspraken te maken over de samenwerking tussen huisartsen en specialisten.

Gesteld werd dat voor een goede patiëntenzorg nodig is dat er een goede en heldere communicatie is tussen eerste- en tweede lijn en er eenduidige werkafspraken bestaan.

Na een periode van stilte is een werkgroep, bestaande uit 2 huisartsen, 2 medisch specialisten en de coördinator van het MCC Leeuwarden, enthousiast aan het werk gegaan.

Het resultaat is dit ‘Handboek Communicatie’. Aan de orde komen de -misschien vanzelfsprekende- modellen voor verwijs en ontslagbrieven en ook de lastiger onderwerpen als: hoe te handelen bij een spoedverwijzing, herhalingsrecepten, overlijden van patiënt, second opinion, intercollegiale verwijzingen door specialisten, berichtgeving bij ernstige diagnose.

Hoe mooi op papier beschreven, essentieel is dat eerste- en tweede lijn elkaar kunnen vinden, kunnen overleggen en een verschil van inzicht kunnen bespreken.

De werkgroepleden hopen dat dit handboek hiertoe een bijdrage levert.

 

Het Handboek Communicatie is een aantal malen herzien waarbij er nieuwe aanvullingen zijn toegevoegd en wijzigingen aangebracht om de kwaliteit van de communicatie verder te verbeteren.


Model VerwijsbrievenFormulieren

Deze kunnen nog gebruikt worden voor aanvraag/verwijzing: