Woensdag 8 april 2020

Intercollegiale consultatie

Medisch specialisten in het MCL merken dat huisartsen terughoudend zijn om advies te vragen. We willen graag aangeven dat er genoeg specialisten beschikbaar voor intercollegiale consultatie,  zeker ook in deze voor huisartsen lastige tijd. De oproep is dan: ook schroom niet om te overleggen!

Verder goed om te weten:

  • Er wordt op dit moment gewerkt aan de inrichting van e-consultatie

  • Er is inmiddels gestart met videobellen met patiënten

  • Vaak kan 1e ‘bezoek’ c.q. contact van een verwezen patiënt ook telefonisch.

In de media is oproep gedaan aan patiënten om toch naar de huisarts te gaan bij klachten en er wordt zo langzamerhand gekeken naar scenario`s om non-COVID zorg weer op te schalen. Voor het MCL geldt dat ook de non-COVID zorg zoveel mogelijk hoort door te gaan, alles passend binnen de geldende richtlijnen van het RIVM. Maatregelen worden hiervoor getrokken, ook voor wat betreft aanvullende diagnostiek. Berichtgeving daarover volgt.

 

Ter informatie, onderstaand beleid is verlengd tot 28 April a.s.  (bericht is herhaling van 17 Maart j.l.):

- Patiënten met ernstige klachten en een verdenking op COVID-19 insturen via de Spoed Eisende Hulp. Daar geldt een strik protocol en worden  verdachte patiënten in isolatie opgevangen.

- Poliklinische activiteiten worden heringericht tot in ieder geval 28 april voor controle en nieuwe patiënten:

  • Indien mogelijk wordt het polikliniek bezoek vervangen door een telefonisch consult waarbij de patiënt door de medisch specialist wordt gebeld; patiënten zijn hiervan vooraf op de hoogte gebracht.

  • Indien noodzakelijk worden patiënten poliklinisch gezien, dit ter beoordeling aan de poliklinisch hoofdbehandelaar, al dan niet in afstemming met de verwijzer.

  • Als verwijzer wordt u gevraagd de toegangstijd op medische gronden  kritisch te beoordelen. Het helpt enorm als bij de triage aangegeven kan worden of de beoordeling ook telefonisch mogelijk is.

  • Het verzoek is om waar mogelijk gebruik te maken van de teledermatologie en telenefrologie.

  • Het verzoek aan de huisartsen is ook om bij aanvragen radiologie er tevens bij aan te geven of het een Corona-verdenking betreft.

  • Semi-spoed beoordelingen zullen zo goed als mogelijk worden ingepland.