Woensdag 25 maart 2020
 
Patiënten aantallen landelijk

    Beeld landelijk: 63 patiënten overleden, 811 nieuwe patiënten, in totaal 5560 positief geteste personen.
    Onder hen zijn 1495 mensen die in het ziekenhuis opgenomen zijn (geweest).
    Er zijn in totaal 276 mensen gemeld als overleden aan de ziekte. De leeftijd van de overledenen ligt tussen de 55 en 97 jaar.
 
Patiënten aantallen MCL

    IC – 6 positief
    M – 10 positief
    L – 10 verdenkingen  
 
Selectie informatie CBT

    De OK capaciteit wordt vanaf maandag 30 maart verder afgeschaald. Oncologische ingrepen gaan zoveel mogelijk door. Het afschalen gaat steeds in nauw overleg met de snijdende specialisten.
•    Scopieprogramma afgeschaald met 50%
•    Alle evenementen/ scholingen/vergaderingen vanuit het MCL tot 1 Juni worden geannuleerd, conform landelijk beleid.
•    Er zijn op dit moment 2 verpleegafdelingen ingericht voor opvang van patiënten (M, L) en een 3e afdeling is in voorbereiding.
•    In de tijden van de COVID-19 crisis zien wij in Nederland een toename van huiselijk geweld. Graag extra alert hierop.