19 maart 2020

Aansluitend op de genomen maatregelen door het MCL willen wij de 1e lijn informeren over hoe te handelen bij aanvragen voor radiologische en nucleaire beeldvorming.

 

Gezien de landelijke en lokale maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus COVID-19 dient men terughoudend te zijn met aanvragen voor beeldvorming en deze aanvragen zo veel mogelijk uit te stellen om zo kwetsbare patiënten niet onnodig bloot te stellen aan besmetting met COVID-19. Indien op basis van medische gronden beeldvormend onderzoek toch noodzakelijk is binnen de huidige COVID-19 crisis, dienen aanvragers de volgende informatie op de aanvraag te vermelden:

 

Het verzoek is om bij de aanvraag voor radiologische of nucleaire beeldvorming te vermelden:

1.       Tijdspanne uitvoering beeldvormend onderzoek

a.       Direct (Huisartsen spoedlijn telefoonnummer 058 2867822.)

b.       Binnen 1 week

c.       Niet spoed, maar binnen … termijn

2.       Patiënt heeft WEL/NIET klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts

3.     Of patiënt direct in aanraking is geweest met COVID 19 patiënt of in risico gebied is geweest.

 

Op deze wijze kunnen wij de beeldvorming stroomlijnen en patiënten (hetzij met lage) verdenking COVID-19 scheiden van de niet verdachte COVID-19 patiënten.

 

PM: Indien beeldvorming wordt overwogen bij een patiënt met ernstige klachten EN verdenking COVID-19 dient de 1e lijn deze patiënt in te sturen via de spoedeisende hulp (zie ook eerder berichtgeving MCL en richtlijn RIVM).

Alle patiënten met (milde) klachten zoals beschreven bij punt 2 zullen in cohort worden behandeld en apart via onze afdeling worden opgeroepen.

Alle andere patiënten zullen op normale wijze worden gepland.