Medisch Coördinerend Centrum Leeuwarden

Taak : het bevorderen van de contacten en werkrelatie tussen specialisten in het MCL en huisartsen in Friesland Noord    (adherentiegebied van het MCL)

Door  : het gezamenlijk ontwikkelen van protocollen en werkafspraken en door gezamenlijke scholingsactiviteiten

Doel : het verbeteren van de zorg aan patiënten in eerste- en tweedelijn.

 

De participanten van MCC Leeuwarden zijn:

Friese Huisartsen Vereniging, afd. Noord

Medisch Centrum Leeuwarden

Medische Staf MCL

 

Het bestuur van het MCC Leeuwarden bestaat uit vertegenwoordigers van deze partijen.

Daarnaast zijn er toehoorders vanuit de specialisten ouderengeneeskunde, klinische chemie(Certe) en De Friesland Zorgverzekeraar.  

 

Team:

Medisch coördinator: Mw. M.C. Zuur
Secretaresse: Mw. L. van Dijk 
Bereikbaarheid: maandag t/m  donderdag 

Bezoekadres: 
Dunantflat 1ste etage (route 95) 

Postadres : 
Medisch Coördinerend Centrum Leeuwarden
t.a.v. Mw. M.C. Zuur
Postbus 888 8901 BR Leeuwarden

Telefoon : 

 058 – 286 60 51

E-mail :
  MCC.Maaike.Zuur@ZNB.nl
‚Äč  Lucy.v.Dijk@ZNB.nl