Vergoeding nazorgconsult CVA na 6 mnd

De declaratiemogelijkheid voor het extra gesprek, een half jaar na ontslag zal ook in 2016 gewoon worden vergoed door ZV De Friesland

Dit kan onder code 14989 (nazorgconsult CVA na 6 mnd).