Guy Schulpen

Guy Schulpen, na zijn promotie over 'het gezamenlijk consult huisarts en specialist', vanaf 2007 actief als zorggroep directeur van ZIO het eerste lijns zorgbedrijf Maastricht heuvelland. Vanuit die positie zet hij zich al jaren in om de zorg duurzaam te hervormen. Via de Blauwe zorg beweging zijn op dit punt al veel resultaten bereikt zoals de ‘stadspoli’, de 'Blauwe GGZ' en 'Blauwe zorg in de wijk'. Ook Landelijk is hij actief om deze beweging verder te stimuleren, zo adviseert hij meest recent als actief lid van de expertgroep ‘de juiste zorg op de juiste plek’ de minister van medische zorg en sport Bruno Bruins. Guy zal in het symposium ingaan op de implicaties van dit advies voor de initiatiefnemers van de Friese integrale zorgprogramma’s.

 

www.zio.nl

Rapport taskforce: De juise zorg op de juiste plek (in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)